Pacient simulat

Què són els pacients simulats ?

El Pacient Simulat és una eina docent utilitzada des de finals dels anys seixanta en la cultura anglosaxona. Consisteix en què una persona interpreta un rol prèviament establert de pacient – pacient simulat – sempre de la mateixa manera – pacient estandarditzat -. El fet que aquesta persona sempre actuï exactament de la mateixa manera permet considerar-la una eina objectiva i fiable amb molts avantatges sobre els pacients reals en la docència i l’avaluació.

Els pacients simulats ajuden als alumnes a tenir una transició més plàcida cap a la cura dels pacients reals. I per altra banda, l’ús de pacients simulats permet als estudiants la interacció amb pacients en entorns en els quals normalment tan sols són observadors de la realitat, com: urgències, comunicació de males notícies, etc.

Com és una sessió amb un Pacient simulat ?